hisse senedi


Results for "hisse senedi"

Turkish - French Dictionary

hisse senedi

(Turkish - French Dictionary) :
action
Turkish - Spanish dictionary

hisse senedi

(Turkish - Spanish dictionary) :
acción
Ottoman - Turkish Dictionary

HİSSE SENEDİ

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Sermayesi paylara bölünebilen ticaret şirketlerinde, ortalıkdan doğan hakları ve sermaye payını temsil eden değerli evrak.
Dictionary of Economics

HİSSE SENEDİ

(Dictionary of Economics) :
Anonim ortaklıklar ve sermayesi hisselere bölünmüş komandit ortaklıklar tarafından çıkarılabilen ve şirket mülkiyetine, dolayısıyla da kar ve zararına katılma payını gösteren senetlere denir. Üzerinde yazılı fiyatı nominal ya da itibari değeridir. İlk defa çıkarılan hisse senetlerinin bedeline de emisyon ya da ihraç bedeli denir. Ortaklık sermayesi artırıldığında hisse senetleri sahiplerinin rüçhan (opsiyon) hakkı vardır. Bu öncelik hakkı demektir.Hisse senedinin tahvilden farkı şirketin varsa karına, yoksa zararına katılma niteliğini aşımasıdır. Sözgelimi iyi kar beklentisi içinde olan şirketlerin hisse senetleri borsada fiyat kazanır. Oysa tahvilde şirketin durumu ne olursa olsun üzerinde yazılı kupon bedeli tahvil sahibine ödenir. Adi hisse senetleri sahibine şirket genel kurulunda bir oy hakkı verir. İmtiyazlı hisse senetleri ise sahibine ayrıca ortaklık statüsünde gösterilen avantajları sağlar.Hamiline yazılı hisse senetlerinin bedelleri tam olarak ödenmişse, serbest dolaşımı sözkonusu olur. Bedellerinin tamamı ödenmiş hamiline yazılı hisse senetlerinin el değiştirmesi formaliteye bağlı değildir.
Dictionary of Economics

HİSSE SENEDİ

(Dictionary of Economics) :
Anonim ortaklıklar tarafından çıkarılan ve anonim ortaklığın sermayesine belirli bir katılma payını temsil eden, yasal şekil şartlarına uygun olarak düzenlenmiş kıymetli evraktır. Hisse senedinin üzerinde yazılı miktara senedin "nominal" veya "itibari" değeri, piyasada alınıp satıldığı değer ise "rayiç"fiyatı denilmektedir.