holding


Results for "holding"

Turkish - Turkish dictionary

HOLDİNG

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Bir şirketin, başka şirketlere, yönetimlerinde söz sahibi olacak oranda katılmalı.
Ottoman - Turkish Dictionary

HOLDİNG

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
ing. Bir şirketin diğer bir şirkete, onun idaresine hâkim olacak oranda iştirak etmesini ifade eden hukuki alâka.
Dictionary of Economics

HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG

(Dictionary of Economics) :
Türkiyenin en büyük özel sermaye gruplarından biri olan holding Hacı Ömer Sabancının kurduğu şirketlerin bir araya getirilmesiyle kurulmuştur. Hacı Ömer Sabancı Adanada bir süre iºçilik yaptiktan sonra pamuk ticaretine başladı. 1930lu yıllarda sağladığı sermaye birikimi ile 1943te YAĞSA, 1946da MARSA adlı bitkisel yağ fabrikalarını kurdu. Daha sonra bir grup Çukurovalı işadamı ile birlikte Adanada Akbankın kuruluşunu gerçekleştirdi. 1950li yıllarda değişik alanlarda faaliyet gösteren birçok şirketin kuruluşunu gerçekleştiren Hacı Ömer Sabancının bu atılımları ölümünden sonra oğulları tarafından Hacı ömer Sabancı Holding adı altında birleştirildi. 1967 Sabancı topluluğunun holding biçiminde yeniden örgütlenmesi ve Akbankın hızla büyümesine koşut olarak yeni sanayi alanlarındaki yatırımlar birbirini izledi. 1968de sentetik elyaf alanında SASA, 1969da kağıt alanında OLMUKSA, plastik alanında PLASSA kuruldu. Daha sonra 1973te KORDSA ve LASSAnın kuruluşu gerçekleştirildi. 1974te holding merkezi İstanbula taşındı. Bunu izleyen dönemde Sabancı Holding otomobilden ilaca, pazarlamadan dış ticarete, çimentodan maden suyuna kadar pek çok alanda yatırımlar gerçekleştirdi. Holding, cirosu devlet bütçesinin dörtte birine ulaşan dev bir topluluğa dönüştü. ABDde yayınlanan Fortuna dergisininsıralamasında dünyanın en büyük 200 şirketi arasında yer alan holdingin en büyük mali kuruluşu olan Akbank da yine dünyanın ilk 500 bankası arasında. 1990 yılı başlarında topluluğun, sanayide 33, ticaret kesiminde 16, bankacılıkta 3, sigortacılıkta 4, turizmde 2, tarımda 5 şirketi faaliyet sürdürmektedir. Yaklaşık 30 bin işçi çalıştıran topluluk Türkiyede oto lastiği piyasasının % 40ını, çimento sektörünün % 13ünü elinde tutarken tekstilde Türkiyenin en büyük tesislerine sahiptir.
Dictionary of Economics

HOLDİNG

(Dictionary of Economics) :
Başka şirketleri hisselerinin bir bölümüne sahip olarak denetimi altında tutan kuruluş. Mümkün olan en düşük miktarda yatırımla birçok şirketin denetimini tek elde toplamanın yasal aracıdır. Aslında bu amçala kullanılabilecek başka yöntemlerde vardır. Bunlar arasında tröst, kartel, tam birleşme, sayılabilir. Ancak rekabeti korumak ve tüketicileri kollamak amacıyla çıkarılan yasalar bunları yasakladığı için holding yöntemi ortaya çıkmıştır. Yalnızca başka şirketlere katılma amacını güden şirketlere saf holding, ayrıca sanayi ve ticaret alanında da faaliyet gösteren holdinglere ise karma holding denir. Bir iş alanının değişik dallarıyla uğraşan holdinge dikey, aynı dalda çalışan şirketlerden oluşan holding ise yatay holding denir. Holdinge en uygun şirket tipi anonim ortaklıktır. Çünkü sermayesi paylara bölünmüş anonim ortaklıkları ele geçirmek daha kolaydır. Zaten genellikle hisselerin yüzde 20lik payı denetimi ele geçirmek için yeterli olmaktadır.Türkiyede 1972 sonrasında yılda 30 dolayında holding kuruluyordu. 1980 sonrasında gelir ve kurumlar vergilerinde sermaye şirketleri lehine yeni düzenlemeler yapılmış, böylece yeni holdingler özendirilmiştir.
Dictionary of Economics

KOÇ HOLDİNG A.Ş.

(Dictionary of Economics) :
Başta Otomotiv Sanayii ve dayanıklı tüketim malları olmak üzere çok değişik alanlardaki şirketleri bünyesinde toplayan, Türkiyenin ilk ve en büyük özel ºirket topluluklarından biri. 1963de kurulan Koç Holdinge 1987de katılan iki yeni şirketle birlikte bağlı şirketlerin sayısı 93e ulaºmiºtir. Denetimi altindaki ºirket sayisi ise 100ü aºmaktadir.Holdingin en önemli özelliklerinden biri üretimin yanında geniş bir pazarlama şirketleri ağına da sahip olması ve ticari karların da holding içinde kalmasını sağlamasıdır.