işveren


Results for "işveren"

Turkish - French Dictionary

işveren

(Turkish - French Dictionary) :
employeur
Turkish - German Dictionary

işveren

(Turkish - German Dictionary) :
r Arbeitgeber, r Unternehmer.
Turkish - Spanish dictionary

işveren

(Turkish - Spanish dictionary) :
patrón
Dictionary of Economics

İŞVEREN SENDİKALARI

(Dictionary of Economics) :
Ortak çıkarlarını savunmak ve aralarında dayanışma sağlamak amacıyla üşelerini işverenlerin oluşturduğu sendika. 19. yüzyılın ortalarından itibaren ve özellikle 20. yüzyılın başlarında Kara Avrupası ülkelerinde işçi sendikalarının yasa koyucular tarafından yavaş yavaş tanınması ve bu sendikaların güçlenmesi işverenlerin de toplu pazarlıklarda işçi sendikalarına karşı bir güç oluşturması ihtiyacını doğurmuştur. Böylece işveren sendikaları işçi sendikalarının belirli bir güç kazanmasından sonra ortaya çıkmıştır. Gelişmiş ülkelerde gelişmiş işçi sendikaları karşısında güçlü işveren sendikaları bulunmakta ve genellikle toplu pazarlıklar bu kuruluşlar arasında yapılmaktadır.1960 öncesinde Türkiyede iºçi sendikalarinin fazla güçlü olmamaları nedeniyle işveren sendikacılığı önemli bir gelişme göstermemiştir. 1961 Anayasası ile getirilen geniş işçi hakları işverenler arasında da sendikalaşmayı hızlandırmıştır. Nitekim Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruluşundan on yıl sonra Türkiy İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) kurulmuştur.
Dictionary of Economics

MİLLETLERARASI İŞVERENLER ÖRGÜTÜ

(Dictionary of Economics) :
(Bk. Uluslararası İşverenler Örgütü)