input-output


Results for "input-output"

English - Turkish Dictionary

input-output

(English - Turkish Dictionary) :
s., bilg. girdi-çıktı, giriş-çıkış.
Dictionary of Economics

INPUT-OUTPUT ANALİZİ (Girdi-Çıktı Analizi)

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir hacimdeki üretimi gerçekleştirmek için bir sanayiin (ya da bütün bir ekonominin) ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetlerin miktarı ile hedef üretim hacmi arasındaki karşılıklı ilişkilerin sistematik bir biçinde analiz edilebilmesine yarayan yöntem.Örneğin, demir-çelik sanayii ürünlerine olan talep artışının karşılanabilmesi için demir cevheri, kömür, elektrik vb, gibi demir çelik sanayiinin girdileri olan ürünlerini de artırmaları gerekir. Bunun gerçekleştirilebilmesi için de sözgelimi yeni enerji santrallarının inşasına ihtiyaç vardır. Böylece talep artışı zincirleme olarak başka ürünlerin de talebini artırmaktadır.Böyle bir durumda sanayilerin karşılıklı olarak birbirlerinden ne kadar girdi kullandıklarının, ne kadar çıktı sağladıklarının bilinmesi gerekir. Bu bilgi girdi-çıktı analizi ele sağlanır. İlk kez W. Leontief tarafından geliştirilmiştir.
Dictionary of Economics

INPUT-OUTPUT ANALYSIS

(Dictionary of Economics) :
GİRDİ-ÇIKTI ANALİZİSağlam bir planlama yapabilmek için, şirketin satın aldığı mal ve hizmet miktarı ile sattığı mal ve hizmetler arasındaki ilişkinin analizinde kullanılan yöntemdir.
Computer, Internet Glossary

input-output channel

(Computer, Internet Glossary) :
giriş-çıkış kanalı
Dictionary of Economics

INPUT-OUTPUT COEFFICIENT

(Dictionary of Economics) :
GİRDİ-ÇIKTI KATSAYISIXü=aü.X şeklinde ifade edilen ve girdi- çıktı analizinde yer alan aü katsayısına verilen addır.