intact


Results for "intact"

Medicine and Hematology Glossary

intact

(Medicine and Hematology Glossary) :
sağlam
English - Turkish Dictionary

intact

(English - Turkish Dictionary) :
s. bozulmamış, dokunulmamış, el sürülmemiş; sağlam, eksiksiz.