HAKSIZ REKABET


Results for "HAKSIZ REKABET"

Dictionary of Economics

HAKSIZ REKABET

(Dictionary of Economics) :
Rekabetin iyi niyet kurallarına aykırı ya da yanıltıcı davranışlarla kötüye kullanılması. Türk hukukunda Borçlar Kanununun 48. maddesiyle Türk Ticaret Kanununun 56 ve 57. maddelerinde düzenlenmiştir. Uygulamada daha çok 56. madde kullanılmaktadır.Türk Ticaret Kanununun 57. maddesine göre haksız rekabet durumunun ortaya çıktığı koşullar şunlardır: 1) Kötüleşme, 2) Gerçeğe aykırı bilgi verme, 3) Aldatıcı reklam, 4) Ayrık yetenek kanısını uyandırma, 5) Karıştırmaya yol açar biçimde benzetme, 6) Yardımcıları görevlerini kötüye kullanmaya kandırma, 7) Yardımcılardan işletmenin sırlarını ele geçirme, 8) Sırlardan yararlanma ve yayma, 9) Gerçeğe aykırı şahadetname verme, 10) İş yaşamının koşullarına uymama. Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 83 ve 84. maddeleriyle bir eserin ad ve alametleri ile çoğaltılmış nüshalarının biçim bakımından taklid edilmesi ya da işaret, resim ya da sesin çoğaltılması da haksız rekabet sayılmıştır.
Dictionary of Economics

HAKSIZ REKABET

(Dictionary of Economics) :
İyiniyet kurallarına aykırı, hileli veya yasalar tarafından yasaklanmış davranış ve işlemlerle yapılarak bir kişi veya bir kuruluşun ekonomik bakımdan zarara uğramasına yol açan rekabettir.