ÂDÂB


Results for "ÂDÂB"

Islamic Glossary

ÂDÂB

(Islamic Glossary) :
Edebler, güzel huylar, iyi haller ve davranışlar; her konuda haddini bilip sınırı aşmamak.Müfredi (tekili) edeb'dir (Bkz. Edeb).Âdâba riâyetsiz hizmetin faydası yoktur. (Muhammed Ma'sûm Fârûkî)