ÜMM-İ VELED


Results for "ÜMM-İ VELED"

Islamic Glossary

ÜMM-İ VELED

(Islamic Glossary) :
Efendisinden (sâhibinden) çocuğu olan câriye, köle kadın.Ümm-i veled satılamaz ve hibe olunamaz. Efendisi vefât edince âzâd (hür) olur ise de,zevce gibi vâris olamaz. Oğlu ise, mîrâsçı ve hür olur. (M. Zihni Efendi)