İNSAN


Results for "İNSAN"

Islamic Glossary

İNSAN

(Islamic Glossary) :
Rûh ve bedenden meydana gelen akıl sâhibi varlık.Allahü teâlâ âyet-i kerîmelerde meâlen buyurdu ki:Biz insanı muhakkak ki çamurun özünden yarattık. Sonra Âdem'in neslini sağlam biryerde (rahimde) döllenmiş yumurta yaptık. Sonra o nutfeyi kan pıhtısı hâline getirdik.Ondan sonra kan pıhtısını bir parça et yaptık; o et parçasını da kemikler hâline çevirdik.Sonra ona başka bir yaratılış (rûh) verdik. Bak ki, şekil verenlerin en güzeli olan Allahüteâlânın şânı ne kadar yücedir. (Mü'minûn sûresi: 12-14)Cinleri ve insanları yalnız beni tanımaları, bana ibâdet etmeleri için yarattım. (Zâriyâtsûresi: 56)İnsanın hayırlısı haramlardan sakınan, akrabâyı ziyâret eden ve emr-i ma'rûf ve nehy-imünker edendir. (Allahü teâlânın emir ve yasaklarını yayandır.) (Hadîs-i şerif-Mektûbât-ıMa'sûmiyye)İnsanın sevmesi ve buğz etmesi, vermesi ve vermemesi Allah için olursa, îmânı kâmil(tam, olgun) olmuştur. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Ma'sûmiyye)İnsanın yaratılmasından maksat, yağlı ve lezzetli yiyecekler, güzel ve nefis elbiseler, mal vemülk toplamak, nîmetlenmek, oyun ve eğlence değildir. Onun yaratılmasından maksât, Allahüteâlâya kulluk etmek, O'na karşı gönlü kırık, boynu bükük olmak v e yalvarmak içindir.(İmâm-ı Rabbânî)Şu insan dedikleri el ayakla baş değilİnsan rûha denilir, surat ile kaş değil.(M. Sıddîk bin Saîd)
Islamic Glossary

İnsan Sûresi

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin yetmiş altıncı sûresi. (Bkz. Dehr Sûresi)
Islamic Glossary

İnsan-ı Kâmil

(Islamic Glossary) :
Kemâle ermiş, olgun insan. İslâmiyet'in emrettiği bütün emirleri yapan, yasaklardansakınan, Peygamber efendimizin güzel ahlâkıyla ahlâklanan, hareketleri ve sözleri hep Allahüteâlânın ilhâmı ile olan üstün insan.Doğruyu tanı, doğru ol! İnsan-ı kâmilin her işi, düşünceleri, sözleri, ahlâkı, Resûlullah'a tamuygun olur. Çünkü bütün seâdetlere, iyiliklere O'na uymakla kavuşulur. O'na uymak,İslâmiyet'e yapışmak demektir. (Muhammed bin Muhammed Endülüsî)