ABDEST


Results for "ABDEST"

Islamic Glossary

ABDEST

(Islamic Glossary) :
Namaz ve diğer bâzı ibâdetlerin yerine getirilebilmesi için yapılması lâzım gelen yüzü,dirseklerle berâber kolları yıkamak, başın dörtte birini mesh etmek ve topuklarla berâberayakları yıkamaktan ibâret temizlik. Namazın dışındaki farzlardan biri.Abdest, Kur'ân-ı kerîmde şu âyet-i kerîme ile farz kılınmıştır:"Ey îmân edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi ve dirseklerle berâberellerinizi yıkayın ve başlarınızı meshedin ve her iki topukla berâber ayaklarınızı yıkayın."(Mâide sûresi: 6)Her kim abdest aldıktan sonra, benim üzerime on kerre salât ü selâm getirse, Hakteâlâ, o kişinin hüznünü giderip mesrûr eder, duâsını kabûl eder. (Hadîs-i şerîf-Eyyühelveled İlmihâlî)Her ne zaman ümmetimden biri abdest alırken, Bismillah deyip elini yıkarsa, eliyleyaptığı (küçük) günahların hepsi afv olur. Ağzına, yüzüne ve diğer âzâlarına su verdikçe,bütün günâhları dökülür. (Hadîs-i şerîf-Eyyühel veled İlmihâli)Abdest üzerine abdest almak, nûr üstüne nûrdur. (Hadîs-i şerîf-Keşfül-hafâ)Hanefî mezhebine göre abdestin farzları dörttür: Yüzü bir kerre yıkamak. İki kolu dirsekleriile birlikte, bir kerre yıkamak. Başın dörtte bir kısmını mesh etmek, yâni yaş eli başa sürmek.İki ayağı, iki yandaki topuk kemikleri ile birlikte bir kerre yıkamaktır. Ayrıca abdestinsünnetleri, edebleri vardır. (İbn-i Âbidîn)Abdestsiz olarak şu üç şeyi yapmak haramdır: Namaz kılmak, Kâ'be'yi tavâf etmek,üzerinde bir kılıf bulunmaksızın Kur'ân-ı kerîme ve bir âyet-i kerîmeye dokunmak. Câmiyeabdestsiz girmek ise mekruhtur. (Şürnblâlî)Abdestli olarak ölen ölüm acısı çekmez. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)