DÂR-ÜL-CELÂL


Results for "DÂR-ÜL-CELÂL"

Islamic Glossary

DÂR-ÜL-CELÂL

(Islamic Glossary) :
Sekiz Cennet'in birincisidir.Dâr-ül-Celâl beyaz incidendir. Kapısının üzerinde Kelime-i tevhîd, yâni Lâ ilâhe illallahyazılıdır. ( Erzurumlu İbrâhim Hakkı)