Eshâb-ı Tahrîc


Results for "Eshâb-ı Tahrîc"

Islamic Glossary

Eshâb-ı Tahrîc

(Islamic Glossary) :
Hanefî mezhebinde, kısa bildirilmiş olup, iki türlü anlaşılabilen hükümleri açıklayarak birmânâsını seçen dördüncü tabaka âlimleri.Ebû Bekr Ahmed Râzî ve Ebû Abdullah El-Cürcânî gibi âlimler, eshâb-ı tahrîcdendirler.(İbn-i Kemâl Paşa)