FARÎZA


Results for "FARÎZA"

Islamic Glossary

FARÎZA

(Islamic Glossary) :
1. Namaz, oruç, zekât gibi kesin delil (mânâsı açık olan âyet-i kerîme) ile bildirilen emirler.Hac farîzası hem mâlî (mal ile), hem de beden ile yapılan bir ibâdettir. (İbn-i Âbidîn)2. Miktârı bildirilen vârislerden her birine düşen hisse. Mîrâs payı.