HÂFIZ


Results for "HÂFIZ"

Islamic Glossary

HÂFIZ

(Islamic Glossary) :
Hıfz eden, ezberleyen. Râvileriyle (rivâyet edenlerle) birlikte yüz bin hadîs-i şerîfi ezberebilen hadîs âlimi.Kur'ân-ı kerîmi ezberleyene hâfız denmez, kârî denir. Bugün hadîs-i şerîfleri ezbere bilenbulunmadığı için, kârî yerine, yanlış olarak hâfız denmektedir. (Muhammed Tâhir)
Islamic Glossary

Hâfız-ı Kur'ân

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmi ezbere bilen. (Bkz. Kârî)İslâmiyet her tarafa yayılacaktır. Hattâ, İslâm tâcirleri, ticâret için büyük denizlerdeserbest yolculuk yapacaklar ve gâzilerin atları başka memleketlere yayılacaktır. Sonra,hâfız-ı Kur'ân olan kimseler çıkacak, benden daha iyi okuyan var mı? Benden daha çokbilen var mı? diyeceklerdir. Cehennem'in odunları bunlardır. (Hadîs-i şerîf-Berîka)Hâfız-ı Kur'ân pazarlık etmeden, Allah rızâsı için hatm, cüz veya mevlid okursa, okutanınhediye ettiğini alması câiz olur. Îtirâz ederse aldığı harâm olur. (Muhammed Hâdimî)
Islamic Glossary

HÂFIZA

(Islamic Glossary) :
Hıfz etme (ezberleme) ve hatırda tutma kuvveti. His organları ile duyulmayan fakatduyulanlardan çıkarılan mânâları saklayan mânevî duygu merkezlerinden biri.Hocam Vekî'e hâfızamın zayıflığından şikâyet ettim. Günâhları terketmemi söyledi. (İmâm-ıŞâfiî)Az yemek yiyenin bedeni kuvvetli, kalbi nûrlu, hâfızası kuvvetli olur. Geçimi kolay olur,işlerinde lezzet bulur. Allahü teâlâyı çok anmış olur. Âhireti düşünür, ibâdetten aldığı lezzet herşeyde isâbeti (doğruyu bulması) ve irşâdı (yol göstermesi) ç ok, ahirette hesâbı kolay olur.(Muhammed bin Kutbüddîn İznikî)