KEMÂL


Results for "KEMÂL"

Islamic Glossary

KEMÂL

(Islamic Glossary) :
Olgunluk, mükemmellik, eksiksiz olma, fazîlet.Kemâl, doğru konuşmak ve doğrulukla iş görmektedir. (Hadîs-i şerîf-İhyâ)Sünnetlerin farzları tamamlayacağından maksat; farzlar yapılırken bunların kemâllerinesebeb bir şey kaçırılırsa, sünnetler, kılınan farzın kemâl bulmasına sebeb olur. (Abdülhâk-ıDehlevî)Namazın kemâl mertebesinde kabûl olmasının şartı; haramlardan sakınmak ve huşû (Allahüteâlâdan korkmak) ve mâlâyânîyi (dünyâ ve âhiretine fâidesi olmayan şeyleri) terke ve ezân-ıMuhammedî okunduğu vakit her işi bırakarak cemâate devâm etmeye bağlıd ır. (MuhammedbinKutbüddîn İznikî)
Islamic Glossary

Kemâl Sıfatları

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlânın zâtında ve işlerinde hiçbir kusûr, karışıklık, değişiklik ve noksanlıkolmadığını gösteren hayât (diri olmak), ilim (bilmek), sem' (işitmek), basar (görmek), kudret(gücü yetmek), irâde (istemek), kelâm (söylemek) ve tekvîn (yaratmak) sıfatları. BunlaraSubûtî, Hakîkî ve Kâmil sıfatlar da denilmektedir.Her varlık, Allahü azîm-üş-şân'ın kemâl sıfatlarından bir eserdir. (Muhammed binKutbüddîn İznikî)Allahü teâlânın kemâl sıfatları, Allahü teâlânın zâtı ile kâimdirler, yâni ebedîdirler. Allahüteâlânın bu sıfatlarının künhü (hakîkati) anlaşılamaz. Çünkü sonradan yaratılan, sınırlı, zamanlıve mekânlı olan; mahlûk olmayanı, sınırsız, zamansız ve mekânsız olanı anlayamaz. (KâdızâdeAhmed bin Muhammed Emîn Efendi)
Islamic Glossary

KEMÂLÂT

(Islamic Glossary) :
Olgunluklar, fazîletler, ahlâk ve huy güzellikleri.Allahü teâlâ evliyâ kullarını öyle saklamıştır ki, kendileri bile kalblerindeki kemâlâttanhabersizdir. Nerede kaldı ki, başkaları onların hâlini bilsin. (İmâm-ı Rabbânî)
Islamic Glossary

Kemâlât-ı Nübüvvet

(Islamic Glossary) :
Peygamberliğe âit üstünlükler olup, evliyâlığın çok yüksek makamlarından biri.Bir İslâm büyüğü, Allahü teâlânın ihsânı ile şerî'atin (İslâmiyet'in) hakîkatine kavuşur,İslâm-ı hakîkî ile şereflenirse, peygamberlere tam uymakla, o büyüklere vâris olarak Kemâlât-ınübüvvetten pay alabilir. O yüksek derecenin nîmetlerini bol bol elde edebilir. (ŞeyhŞihâbüddîn)
Islamic Glossary

Kemâlât-ı Vilâyet

(Islamic Glossary) :
Evliyâlığa âit üstünlükler, olgunluklar.Kemâlât-ı nübüvvet (peygamberlik kemâlâtı) kemâlât-ı vilâyetten çok üstündür. Kemâlât-ıvilâyetteki ilerleme, nübüvvetteki ilerlemenin bir sûreti, görünüşüdür. (İmâm-ı Rabbânî)