KISÂS


Results for "KISÂS"

Islamic Glossary

KISÂS

(Islamic Glossary) :
İşlenen suçun, yapılan kötülüğün aynısını suçluya tatbîk ederek cezâlandırma, öldüreniöldürme, yaralıyanı yaralama, bir uzvu kesenin uzvunu kesme cezâsı.Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:Ey îmân edenler! Kasten öldürülenler için size kısas yapmak farz kılındı. Hür ile hür,köle ile köle, kadın ile kadın kısas olunur. Öldürülmüş olanın kardeşinden (yânivârislerinden, velîsinden), kâtilin lehine olarak bir şey bağışlanır da kısas düşürülürse;ölenin velîsi hakkından ziyâde olmayarak, örfe göre (tâyin edilmiş) diyet (para cezâsı)almalıdır. Kâtil de, ölenin velîsine îcâb eden (gereken) diyeti güzel bir şekilde ödemelidir.İşte böyle affederek diyet almak, Rabbiniz tarafından size bir hafiflik (kolaylık) vemerhâmettir. Kim bu bağışlama ve diyet alıştan sonra, kâtil ile veya kâtilin akrabâsı iledüşmanlık yaparak tecâvüzde bulunursa (kan dâvâsı güderse), onun için âhirette çok acıklıbir azâb vardır. Ey akıl sâhipleri! Bu kısasta sizin için bir hayât vardır. Ümit edilir ki, siz(haksız yere adam öldürmekten) sakınırsınız. (Bekara sûresi: 178, 179)Kısas cezâsının uygulanabilmesi için şu şartların bulunması gerekir:1) Suçlu âkil (akıllı) ve bâliğ (ergenlik çağına gelmiş) olmalı. 2) Suçun hata veya zorsonucu değil, amden (kasten, bilerek) işlenmesi. 3) Öldürülen kişinin mîrâsçılarının kısasistemeleri ve kısas yerine getirilirken, ölen kişinin mîrâsçılarının ha zır bulunması.Öldürülen kişinin kısas isteme hakkına sâhib olan mîrâsçılarından yâni velîlerinden biri,kâtili affederse veya velî ile kâtil, belli bir mal, para ile uyuşurlarsa yâhut yaralanan kişi suçluyuaffederse kısas yapılmaz; kısas diyete çevrilir. Yâni uyuşmak için bildirilen mal veya para alınır.(Molla Hüsrev)