MÜSTEKÎM


Results for "MÜSTEKÎM"

Islamic Glossary

MÜSTEKÎM

(Islamic Glossary) :
Doğruluk üzere olan, doğru yolda yürüyen. Doğrulukla sıfatlanmış kimse. (Bkz. Sırât-ıMüstekîm ve İstikâmet)Müstekîm ol, hazret-i Allah utandırmaz seni. (Diyâr-ı Bekrli Saîd Paşa)