MİLLET


Results for "MİLLET"

Islamic Glossary

MİLLET

(Islamic Glossary) :
1. Din, dil ve târih berâberliği bulunan insan cemâati, topluluğu, kavim.Bugün dünyâdaki kâfirler iki türlüdür. Birincisi kitâblı kâfirler yâni hıristiyan ve yahûdîlerolup, öldükten sonra dirilmeğe, âhiretteki sonsuz hayâta inanıyorlar. Avrupa ve Amerikamilletleri kitablıdır. İkincisi kitabsız kâfirler yâni müşrikler ol up, her şeyi yapan bir Allah'ınbulunduğuna inanmazlar. (M. Sıddîk Gümüş)2. Din; kullarının dünyâda ve âhirette râhat ve huzûra kavuşmaları için Allahü teâlânınpeygamberleri vâsıtasıyla gösterdiği yol.Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyurdu ki:Kendini bilmeyenden başka İbrâhim'in (aleyhisselâm) milletinden kim yüz çevirir.Gerçekten biz onu dünyâda seçtik. O, âhirette dahi gerçek sâlihlerdendir. (Bekara sûresi:130)(Ehl-i kitâb); bir de "Yahûdî veya hıristiyan olun ki, hidâyet bulasınız" derler. Sen de,deki: "Hayır biz hak yol üzere bulunan İbrâhim (aleyhisselâm) milletiyiz. O, hiçbir zamanmüşriklerden (puta tapanlardan) olmadı. (Bekara sûresi: 135)(Yûsuf aleyhisselâm dedi ki:) Atalarım İbrâhim, İshâk ve Yâkub'un milletine uydum.Bizim, Allah'a ortak koşmamız olacak şey değildir. Bu bize ve insanlara Allah'ın birlütfudur. Lâkin insanların çoğu şükretmezler. (Yûsuf sûresi: 38)Milletim, millet-i İslâm'dır. Îtikâdda Ehl-i sünnet ve cemâat, amelde Hanefî mezhebindenim.Âdem aleyhisselâmın zürriyetindenim. (Muhammed bin Kudbüddîn İznikî)