MEKTÛBÂT


Results for "MEKTÛBÂT"

Islamic Glossary

MEKTÛBÂT

(Islamic Glossary) :
Din büyüklerinin yakınlarına ve sevdiklerine gönderdiği, nasihat mektublarından meydanagelen kitap.Muhammed Ma'sûm-i Fârûkî hazretleri Mektûbât kitâbında buyuruyor ki: "Bu kısa ömrde,en mühim işleri yapınız. Geceleri ibâdet yapmağı ve seher vakitlerinde ağlamağı büyük nîmetbiliniz. Karanlık geceleri, Allahü teâlâyı hatırlamak ile aydınlatınız. T icârette doğru ve güvenilirolunuz. Fâizden, dîne uygun olmayan alış verişlerden sakınınız."Gel kardeşim dinle benden hoş sözüSöylüyorum sana, esrârı özü.Ahmed-i Serhendî bunu şerh eylediGör de Mektûbât'ı bak neyledi.İlm-i nâfi cümle MektûbâttadırHer ne varsa mahzende hepsi andadır.O kitabdır seâdet hazînesi,Onda tevhîd madde mânâ bilgisi.(M. Sıddîk Gümüş)
Islamic Glossary

Mektûbât-ı Rabbânî

(Islamic Glossary) :
Büyük âlim ve velî İmâm-ı Rabbânî Ahmed Fârûkî hazretlerinin îmân, îtikâd ve tasavvufbilgilerini öğreten mektublarından meydana gelen pek kıymetli kitab.Allahü teâlânın kitabından ve Resûlullah'ın hadîslerinden sonra İslâm kitablarının en üstünü,en fâidelisi, Mektûbât(-ı Rabbânî)dır. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)