MUKARREB


Results for "MUKARREB"

Islamic Glossary

MUKARREB

(Islamic Glossary) :
Yakınlaştırılmış.1. Cennette dereceleri en yüksek olan.Îmânları ileride olanlar, Allahü teâlâya yaklaşmakta ileride olanlardır. Bunların hepsimukarreblerdir. (Vâkıa sûresi: 10)Üç çeşit fakir vardır.Birincisi, istemezler verince de almazlar. Bunlar İlliyyîndemeleklerledir. İkincisi istemez, verilince alırlar. Bunlar Cennet'te mukarreblerledir. Üçüncüsüde ihtiyâcı olunca isterler. Bunlar sâdıklar olup, Eshâb-ı yemîn iledir ler. (Bişr-i Hâfî)2. Tasavvufta, nefslerinin sevgisinden kurtulmuş, kalbinde Allahü teâlâdan başka hiçbirşeyin sevgisi kalmayan, yalnız Allahü teâlâyı isteyen.Ebrârın iyilik olarak yaptıkları, mukarrebler yanında günâh olur. (Hadîs-işerîf-El-Hâmilü fil-Fülk)Mukarrebler, Allahü teâlâ için olmayan her şeyden, yemekten, içmekten, yatmaktan,söylemekten sakınırlar. Bunlar, din için niyyet etmedikçe hareket etmezler. İbâdete kuvvetkazanmak niyyeti ile yerler. Her sözleri Allah içindir. (İmâm-ı Gazâlî)
Islamic Glossary

Mukarreb Melek

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlânın huzûrunda bulunan melekler.Allahü teâlâ ile öyle vakitlerim oluyor ki, o zamanlarda, aramıza hiçbir mukarrebmelek ve peygamber giremez. (Hadîs-i şerîf-Mektûbât-ı Rabbânî)Muhammed aleyhisselâma verilmiş olan din, geçmiş dinlerin hepsinin süzülmüş kaymağıgibidir. Hak olan, doğru olan bu dînin bildirdiği her iş, geçmiş dinlerde bildirilen amellerden,işlerden seçilmiş alınmıştır. Ayrıca meleklerin işlerinden de seçilmi ş alınmış bulunmaktadır.Meselâ, meleklerden bir kısmına rükû etmek emrolunmuştur. Birçoklarına secde etmek, başkameleklere de kıyâm, yâni ayakta ibâdet etmeleri emredilmiştir. Bunun gibi, geçmişümmetlerden bâzısına yalnız sabah namazı emredilmişti. Başkalarına başka vakitlerin namazıemredilmişti. Geçmiş ümmetlerin ve mukarreb meleklerin ibâdetlerinden, amellerindensüzülenleri, seçilenleri bu dinde emredildi. Bunun için, bu dîni tasdîk etmek, inanmak ve budînin emirlerine uymak, geçmiş bütün dinleri tasdîk etmek ve hepsine uymak olur. (İmâm-ıRabbânî)