Nûr-ı Nübüvvet


Results for "Nûr-ı Nübüvvet"

Islamic Glossary

Nûr-ı Nübüvvet

(Islamic Glossary) :
Peygamberlik nûru.Sahâbe-i kirâm, Peygamber efendimizin sallallahü aleyhi ve sellem sohbetiyle şereflenip,ef'âlini ve ahvâlini (işlerini ve hâllerini) gördüler. Her husûsta O'na uyup, yardımcı oldular veNûr-ı nübüvvetten doğrudan faydalanarak, herbiri yüksek derecel ere kavuştular. (Abdullah-ıDehlevî)