ORTA YOL


Results for "ORTA YOL"

Islamic Glossary

ORTA YOL

(Islamic Glossary) :
Îmân ve ibâdetlerde yâni dinde Ehl-i sünnet (Peygamber efendimiz ve arkadaşlarınınyolunda olan) âlimlerin gösterdiği ve bildirdiği doğru yol. (Bkz. Ehl-i Sünnet)Orta yolun sağında ve solunda olmak iyilikten ayrılmak olur. Orta yoldan uzaklığı kadariyiliği azalır. Hak yol orta yoldur. (Hâdimî)