RÛHÂNİYÂN


Results for "RÛHÂNİYÂN"

Islamic Glossary

RÛHÂNİYÂN

(Islamic Glossary) :
Rahmet meleklerine verilen isim.Mukarrebûn (huzûr-i ilâhîde bulunan melekler), Kerûbiyân (azâb meleklerinin büyükleri) veRûhâniyân meleklerinin hepsi, diğer meleklerin havâssı yâni üstünleridir. Bunlar,peygamberlerden başka, bütün insanlardan daha üstündür. (Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)