Râbıta-i Telebbüsiyye


Results for "Râbıta-i Telebbüsiyye"

Islamic Glossary

Râbıta-i Telebbüsiyye

(Islamic Glossary) :
Râbıta yaparken kendisini, velînin şeklinde, kıyâfetinde görmek ve düşünmek.Kur'ân-ı kerîm okurken ve dinlerken, ders, vâz dinlerken, namaz kılarken ve her ibâdetiişlerken râbıta-ı telebbüsiyye yapmak ibâdetlerden lezzet almaya sebeb olur. (AbdülhakîmArvâsî)