RAHMETEN LİL ÂLEMÎN


Results for "RAHMETEN LİL ÂLEMÎN"

Islamic Glossary

RAHMETEN LİL ÂLEMÎN

(Islamic Glossary) :
"Âlemlere rahmet" mânâsına Peygamber efendimizin mübârek isimlerinden.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Biz seni ancak rahmeten lil âlemîn gönderdik. (Enbiyâ sûresi: 107)Geldi çün ol rahmeten lil âlemînVardı nûr anda karâr kıldı hemîn(Süleymân Çelebi)