REVÂFID


Results for "REVÂFID"

Islamic Glossary

REVÂFID

(Islamic Glossary) :
Râfizîler. Hazret-i Ali'yi sevmekte taşkınlık ederek diğer Eshâb-ı kirâmı (Peygamberefendimizin arkadaşlarını) kötüleyenler. Doğru yoldan sapanlar. (Bkz. Râfızîler)