SÜBHÂNELLAH


Results for "SÜBHÂNELLAH"

Islamic Glossary

SÜBHÂNELLAH

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlâyı noksanlık ve kusur olan şeylerden tenzîh ederim, uzak tutarım mânâsına,mübârek, kıymetli bir söz.Her namazın akabinde, peşinden otuz üç defâ Sübhânellah, otuz üç defâelhamdülillah, otuz üç defâ Allahü ekber demek sûretiyle "Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâşerîkeleh lehülmülkü ve lehülhamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve alâ külli şey'in kadîr"demek sûretiyle yüzü tamamlayan kimsenin günâhları deniz köpüğü kadar olsa daaffolunacaktır. (Hadîs-i şerîf-Halebî)İki kelime vardır: Söylemesi çok kolaydır. Terâzide çok ağır gelirler. Allahü teâlâ bu ikikelimeyi çok sever. Sübhânellahi ve bihamdihî sübhânellahil azîm. (Hadîs-işerîf-Mektûbât-ı Rabbânî)Sübhânellah demek, tövbenin anahtarıdır hattâ özüdür. Bunun için sübhânellah demekgünahların yok olmasına ve kötülüklerin affolmasına sebeb olur. Bundan dolayı terâzide çokağır gelir, hasenât, iyilik kefesini doldurur. Allahü teâlâya sevgili olur. Sübhânellah diyen vehamd eden müslüman, Hak teâlâyı O'na yakışmayan şeylerden uzaklaştırınca ve kemâl vecemâl sıfatlarının ancak O'nda olduğunu bildirince, kerîm ve ihsân sâhibi olan Allahü teâlânında, o kulu uygunsuz şeylerden uzaklaştırması ve ona kemâl sıfatlarını ihsân etmesi umulur.(İmâm-ı Rabbânî)