SEKÎNE


Results for "SEKÎNE"

Islamic Glossary

SEKÎNE

(Islamic Glossary) :
Rahatlık. Kalb huzûru.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyurdu ki:O (Allahü teâlâ) , îmânları üstüne îmân artırsınlar diye mü'minlerin kalblerine, sekîneindirdi. Bütün göklerin ve yerlerin orduları Allahü teâlânındır. Allahü teâlâ, Alîmdir (herşeyi bilir) , Hakîmdir (hikmet sâhibidir) . (Feth sûresi: 4)Eğer siz O'na (Resûlüme) yardım etmezseniz, bilin ki Allah vaktiyle O'na yardım ettiğigibi yine eder. Hani Mekke kâfirleri O'nu Mekke'den çıkardıklarında bizzat Allah O'nayardım etmişti. (Hicret esnâsındaResûlullah ancak) ikinin ikincisinden ibâretti. O zamanonlar (Sevr dağının tepesindeki) mağaradaydılar. O zaman Peygamber arkadaşına (EbûBekr-is-Sıddîk'a); "Mahzûn olma, zîrâ Allah'ın yardımı bizimle berâberdir" diyordu. Allahonun (arkadaşının) üzerine (kalbine) sekînetini indirmiş, O'nu (Habîbini) görmediğiniz(mânevî) ordularla kuvvetlendirmiş, kâfirlerin kelimesini (küfürlerini) alçaltmıştı... (Tevbesûresi: 40)İlim ve sekîne sâhibi olunuz. Öğrenirken ve öğretirken yumuşak söyleyiniz. İlim iletekebbür etmeyiniz (kibirlenmeyiniz) . (Hadîs-i şerîf-Berîka)Allahü teâlâyı anmak için oturan kimseleri melekler kuşatırlar. Onları Allahü teâlânınrahmeti kaplar. Onlara sekîne iner. Allahü teâlâ onları kendi katında olanlar arasındaanar. (Hadîs-i şerîf-Dimyâtî)