TEADDÜD-İ ZEVCÂT


Results for "TEADDÜD-İ ZEVCÂT"

Islamic Glossary

TEADDÜD-İ ZEVCÂT

(Islamic Glossary) :
Birden fazla kadınla evlenmek; poligami.Şunu iyi bilmelidir ki, İslâm dîni teaddüd-i zevcât'ı emretmemiş, ancak izin vermiştir. Yâniteaddüd-i zevcât farz değil, sünnet de değil ancak mübahtır, dinde izin verilen bir husustur.Kadını boşamak ve teaddüd-i zevcât İslâm dîninde vâcib değildir . Mendûb da değildir. İhtiyâçolduğu zaman izin verilmiştir. Erkekler teaddüd-i zevcât yapmaya emrolunmadıkları gibi,kadınlar da bunu kabûl etmeye mecbûr değildirler. (M. Sıddîk Gümüş)İslâm düşmanlarının ve Avrupalıların müslümanlığa ve müslümanlara saldırmalarınınsebeplerinden biri de teaddüd-i zevcâttır. Halbuki müslümanlar dörde kadar kadınla evlenirken,Avrupalılar sayısız kadın ve metreslerle düşüp kalkıyorlar. Ayrıca İslâmi yet teaddüd-i zevcâtiçin şartlar koymuştur. Bu şartları herkes yerine getiremez. Bunun içindir ki, müslümanerkeklerin birden fazla evlenmesi sınırlıdır. Zâten teaddüd-i zevcât bir emir değil, şartlara bağlıbir izindir. Teaddüd-i zevcâtın yasak olduğu yerlerde, fuhşun, zinânın çoğaldığı görülmektedir.(M. Sıddîk Gümüş)İslâmiyet'i incelerken, teaddüd-i zevcât bahsini buldum. Yaptığım incelemeler netîcesindeanladım ki, İslâmiyet'ten önce Arabistan'da her erkek istediği kadar kadınla birlikte yaşıyor veonlara karşı hiçbir mes'ûliyeti bulunmuyordu. İslâm dîni, kadın ın sosyal mevkiini ıslâh etmek vedüzeltmek için bir erkeğin alabileceği kadın miktârını çok azaltmış ve ona bu kadınlarabakmağı, aralarında adâleti te'min etmeği, onlardan ayrılırsa, kendilerine tazmînât vermeyiemretmiştir. Kimsesiz kalan kadınlar da teaddüd-i zevcât sâyesinde bir âileye, o âilenin bir ferdigibi katılabiliyor, bir esir muâmelesi görmüyorlardı. Ayrıca şartlarını yerine getiremeyecekerkekler için teaddüd-i zevcât haramdır. İkinci Cihân Harbi bittiği zaman İngiliz radyosundaDear Sir adlı proğramda bir zavallı İngiliz kadınının "Genç bir kadınım. Kocamı harbdekaybettim. Şimdi kimsesiz kaldım. Korunmaya ihtiyâcım var. İyi huylu bir adamın ikinci karısıolmaya ve birinci karısını başımda taşımaya râzıyım. Yeter ki bu yalnı zlıktan kurtulayım" diyeyalvardığı ve feryâd ettiği hatırıma geldi. Bu da gösteriyor ki, İslâm'da teaddüd-i zevcât birihtiyâcı karşılamak içindir. Bu bir emir değil, ancak bir izindir. (Bayan Maviş B. Jolly)