TEVEKKÜL


Results for "TEVEKKÜL"

Islamic Glossary

TEVEKKÜL

(Islamic Glossary) :
Allahü teâlâya teslim olma. Bir işe başlarken sebeplere yapıştıktan sonra O'na güvenme;kalbin, her işte Allahü teâlâya îtimâd etmesi, güvenmesi.Allahü teâlâ, âyet-i kerîmede meâlen buyuruyor ki:Kim ki, Allahü teâlâdan korkarsa, Allahü teâlâ ona (darlıktan genişliğe) bir çıkış yoluihsân eder ve ona ummadığı yerden rızık verir. Her kim, Allahü teâlâya tevekkül ederse,Allahü teâlâ ona kâfidir. (Talâk sûresi: 2,3)Eğer îmânınız varsa, Allahü teâlâya tevekkül ediniz. (Mâide sûresi: 23)Allahü teâlâ, tevekkül edenleri sever. (Âl-i İmrân sûresi: 259)Allahü teâlâya tam tevekkül etseydiniz, kuşların rızkını verdiği gibi, size de gönderirdi.Kuşlar, sabah mîdeleri boş, aç gider. Akşam mîdeleri dolmuş, doymuş olarak döner.(Hadîs-i şerîf-İhyâ)Yâ Ebâ Hüreyre! Allah'tan başka hiçbir şeye ümid bağlama! Allah'a tevekkül eyle! Birarzun varsa, Allahü teâlâ hazretlerinden iste! Allahü teâlânın âdet-i ilâhiyyesi (işi, kânunu)şöyledir ki; her şeyi bir sebeb altında yaratır. Bir iş için sebebine yapışmak ve sonra Allahüteâlânın yaratmasını beklemek lâzımdır. Tevekkül de bundan ibârettir. (Hadîs-i şerîf-EyOğul İlmihâli)Sebeblere yapışmak, tevekküle mâni değildir. Bilâkis sebeblere yapışmak, sebebleri arayakoymak, tevekkülün en yüksek derecesidir. (Ahmed Fârûkî)Tevekkül, iş yapmayıp tembel olmak için değildir. Bir işe başlamak ve başlanan işibaşarmak için tevekkül olunur. Güç bir işi başaramamak korkusunu gidermek için tevekkülolunur. (S. Abdülhakîm Arvâsî)Tevekkülün alâmeti üçtür:Kimseden bir şey istememek (dilenmemek), verilenireddetmemek, ele geçeni biriktirmemek. (Sehl bin Abdullah)Allahü teâlâya tevekkül ettim diyen kimsenin; cenâb-ı hakk'ın, kendisi hakkındakimuâmelesine, yâni takdîr ettiği şeylere, başına gelen sıkıntı ve musîbetlere de râzı olmasılâzımdır. Aksi takdirde, yalan söylemiş olur. (Bişr-i Hafî)