RAHÎM (Er-Rahîm)


Results for "RAHÎM (Er-Rahîm)"

Islamic Glossary

RAHÎM (Er-Rahîm)

(Islamic Glossary) :
1. Allahü teâlânın Esmâ-i hüsnâsından (ism-i şerîflerinden). Âhirette yalnız müslümanlaraacıyan.Allahü teâlâ Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyuruyor ki:... Şüphesiz ki, Allahü teâlâ Gafûrdur, Rahîmdir. (Zümer sûresi: 53)... Ben ziyâdesi ile tövbe kabûl edici ve Rahîmim. (Bekara sûresi: 53)Şeytan; "Allahü teâlâ Rahîm'dir, affeder" diyerek insanı günâh işlemeğe sürükler. (İmâm-ıRabbânî)Allahü teâlâ, âhirette dostlarını yâni mü'minleri Rahîm sıfatıyla, keremiyle, ihsânıyla,Cennet'e ve cemâline kavuşturur. (Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)Her kim her gün yüz kerre Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşımerhamet peydâ olur. (Yûsuf Nebhânî)2. Günahkâr müslümanlara âhirette çok acıyıcı mânâsına Resûlullah efendimizinsıfatlarından.Kur'ân-ı kerîmde meâlen buyruldu ki:Andolsun ki, size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki, sizin sıkıntıya uğramanızO'na çok ağır gelir. Çünkü O, size çok düşkün, mü'minlere karşı raûf (şefkatli) verahîmdir. (Tevbe sûresi: 128)Biz delikanlı, yaşça birbirimize yakın bir takım gençler, Resûlullah'a (sallallahü aleyhi vesellem) geldik de O'nun yanında yirmi gece kaldık. Resûlullah (sallallahü aleyhi ve sellem)rahîm ve refîk (yumuşak, kibar, nâzik) idi. Âile efrâdını özlediğ imizi anlayınca, bizeâilelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine haber verdik. Bunun üzerine:"Âilelerinizin yanına dönün de onların arasında kalın! Hem onlara öğretin! Kendilerineemir verin! Namaz vakti gelince içinizden biriniz size ezân okusun; sonra en büyüğünüzsize imâm olsun" buyurdu. (Mâlik bin Huveyris-Müslim)