kısmi


Results for "kısmi"

Turkish - English dictionary

kısmi

(Turkish - English dictionary) :
partial. körlük partial blindness. seçim by-election.
Chemical Dictionary,

Kısmî basınç

(Chemical Dictionary,) :
Bir gazın, içinde bulunduğu karışımın toplam basıncı içerisinde sahip olduğu basınç. Bir gazın karışım içersinde tek başına uyguladığı basınç.
Meteorological Glossary

KISMİ BASINÇ

(Meteorological Glossary) :
(PARTIAL PRESSURE) [i]Gaz karışımında, genel gaz basıncını içinde, bu karışımı oluşturan gazlarının birisinin oluşturduğu basınç kısmı. Başka bir deyişle, karışımı oluşturan her gazın ayrı ayrı var olması ve karışım gibi aynı hacmi kaplaması durumunda meydana getireceği basınç demektir. Dalton Yasasına göre, gazlar karışımının genel basıncı, karışımı oluşturan kısmi basınçların toplamına eşittir.
Dictionary of Economics

KISMİ DENGE ANALİZİ

(Dictionary of Economics) :
Ekonominin sadece belirli bir kesiminin, örneğin mal piyasasının diğer kesim veya piyasalardan tecrit edilerek incelenmesi ve denge koşullarının araştırılması. Kısmi denge analizinde iktisadi birimler ve kararlar arasındaki bağlılık dikkate alınmaz, sadece incelenen olayın temel unsurları arasındaki fonksiyonel bağlılık belirlenmeye çalışılır.
Dictionary of Economics

KISMİ DENGE ANALİZİ

(Dictionary of Economics) :
Kısmi Denge Analizi , ekonominin yalnızca belirli bir kesiminin denge durumunu inceleyen analizdir.Ekonomik olayların çeşitli gruplara ayrıldığı Kısmi Denge Analizinde , meydana gelen olayların sabit kaldığı ve birbirlerini etkilemedikleri varsayılır.Böylece , incelenen olayın temel faktörleri arasındaki fonksiyonel bağlılık belirlenir.