kadir


Results for "kadir"

Islamic Glossary

KÂDİR

(Islamic Glossary) :
Gücü yeten, kudret sâhibi.1. Allahü teâlânın sıfatlarından biri; gücü her şeye yeten, hakîkî kudret sâhibi.Âyet-i kerîmede Allahü teâlâ meâlen buyuruyor ki:Bütün mülk ve saltanat, yed-i kudretinde olan Allahü teâlâ, her türlü noksanlıktanuzaktır. O, her şeye kâdirdir. (Mülk sûresi: 1)Yâ Rabbî! Bizlere ihsân ettiğin nûrunu, nîmetlerini arttır. Günâhlarımızı, kusurlarımızı ört!Kusurlarımız, kabahatlarımız çok. Fakat sen, her şeye kâdirsin, her şeyi yaparsın! (İmâm-ıRabbânî)Allahü teâlâ ölüyü diriltmeye, taşı konuşturmaya ve yürütmeye ve uçurmaya kâdirdir.Gökleri ve Kürsî'yi ve Arş'ı ve yeri ve bütün kâinâtı kısa zamanda yok etmeğe ve tekraryaratmaya kâdirdir. Zîrâ bunların hepsi mümkündür, sonradan yaratılmıştır. (İmâm-ı Birgivî)2. Gücü yeten.Kızdığı zaman istediğini yapmaya kâdir olan (müslüman) bir kimse, kızmazsa, Allahüteâlâ kıyâmet günü onu herkesin arasından çağırır. Cennet'te istediğin yere git der.(Hadîs-i şerîf-Buhârî)Gazaba gelen bir kimse, dilediğini yapmaya kâdir olduğu hâlde yumuşak davranırsa,Allahü teâlâ, onun kalbini, emniyet ve îmân ile doldurur. (Hadîs-i şerîf-Berîka)
Turkish - English dictionary

kadir

(Turkish - English dictionary) :
,-dri 1. worth, value, rank. 2. astr. magnitude. ini bilmek /ın/ to appreciate, value. K gecesi the Night of Power (the twenty-seventh of Ramazan, when the Koran was revealed). K gecesi doğmuş. 1. He is a very lucky person. 2. He is married to a very fine person.
Turkish - English dictionary

kadir

(Turkish - English dictionary) :
1. mighty, powerful, strong. 2. /a/ capable of. olmak /a/ to be able to, have the power to, be capable of.
Turkish - German Dictionary

kadir (1)

(Turkish - German Dictionary) :
fTMhig, imstande.
Ottoman - Turkish Dictionary

KADİR ALAYI

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Tar: Kadir gecesi padişahların saraydan çıkıp, civardaki camilerden birinde namaz kılmaları münâsebetiyle yapılan merâsim.