kan davası


Results for "kan davası"

Turkish - German Dictionary

kan davası

(Turkish - German Dictionary) :
e Blutrache.
Turkish - Kurdish Dictionary

kan davası

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
xwîndarî.
Sociological Dictionary

KAN DAVASI [İng. Vendetta]:

(Sociological Dictionary) :
Genellikle ülkelerin kır bölgelerinde görülen, zaman zaman da şehir alanlarına sarkan öç olayı teşvik eden, görev sayan sosyo-kültürel bir olaydır. Kan davasının sosyolojik iki yönü vardır. Birinci yön çevrenin ferdi öç almaya teşvik etmesidir.Burada öç almak çevre tarafından bir şeref olarak görülmektedir. İkinci yönü ise; kan davasının bir "sosyal sorun" oluşturmasıdır. Adam öldürmelerin sayısı geniş ölçüde arttığı takdirde toplumda bir sosyal düzensizlik meydana gelir. Ayrıca, 18 yaşından küçüklere idam cezası verilmediği için, genellikle çocuklara işletilen bir suç niteliğindedir. Bu yönüyle de kan davası bir başka sosyal sorunu, çocuk suçluluğunu doğurmaktadır.Kan davalarının temel sebepleri sosyal ve ekonomiktir. Sosyal sebepler arasında kız kaçırma, ırza geçme, eğitimsizlik, güçlü akraba bağları, silâh taşıma gelenğinin yaygınlığı sayılabilir. Ekonomik sebepleri ise; toprak anlaşmazlıkları, sınır anlaşmazlıkları,sulardan ve otlaklardan yararlanma, yoksulluk meydana getirir.Bu sosyal sorunun çözülebilmesi için tapu-kadastro hizmetlerini düzenlenmesi, eğitim hizmetlerinin yaygınlaştırılması, karşı tarafı birbiriyle barıştırma gibi önlemler alınabilir. Ancak, ülkenin sanayilemesi ve şehirleşmenin hızla gelişmesi ve kitle haberleme araçlarının artan tesirliliği kan davalarını kendiliğinden ortadan kaldırabilir. (Tezcan, M., 1981, DPT, 1989)