karşılıklı


Results for "karşılıklı"

Turkish - German Dictionary

karşılıklı

(Turkish - German Dictionary) :
gegenseitig; wechselseitig.
Turkish - Kurdish Dictionary

karşılıklı

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
rûbirû.
Turkish - Turkish dictionary

KARŞILIKLI

(Turkish - Turkish dictionary) :
s. 1. Karşı karşıya olan. 2. İki yandakilerin birbiri için yaptığı. 3. zf. Karşılıklı olarak.
Turkish - English dictionary

karşılıklı

(Turkish - English dictionary) :
1. mutual, reciprocal. 2. opposite, facing one another. benzeşme ling. mutual assimilation. olarak mutually. sigorta mutual insurance. taahhüt agreement, mutual agreement. yapraklar opposite leaves. yardım mutual assistance. yer değiştirmek (for two officials) to exchange posts.
Dictionary of Economics

KARŞILIKLI EKONOMİK YARDIM KONSEYİ

(Dictionary of Economics) :
1949 yılında SSCB, Bulgaristan, Çekoslovakya, Macaristan, Polonya ve Romanya tarafından kurulmuş olan bir ekonomik bütünleşme örgütü. Kısa bir süre sonra D.Almanya ve Arnavutluk da örgüte katılmış, 1962de Arnavutluk kuruluştan ayrılmıştır. Sonraları Moğolistan, Küba ve Vietnamın da dahil olduğu COMECONdan D.Almanya 1990 yılında Batı Almanya ile birleşmesi sonucunda fiilen kopmuştur. Yugoslavya, Çin ve Kuzey Kore COMECONun gözlemci üyeleridir.COMECONun kuruluº amaci, merkezi planlama araciligi ile üye ülke ekonomilerinin birbirlerlerini tamamlayıcı yönde gelişmesi, sanayilerinin güçlendirilmesi ve topluluk olarak kendine yeterli bir duruma ulaşmasıdır. Ancak, 1985 yılında M.Gorbaçovun KP sekreterliğine seçilmesinden sonra Sovyetler Birliğinden baºlayarak diger Dogu Bloku ülkelerine de yayılan ekonomik reformlar, 1989 yılından sonra Doğu Blokunda yaºanan köklü siyasal degiºmeler bu örgütün amaçlarını ve faaliyetlerini de önemli ölçüde etkilemiştir. 1985ten itibaren ekonomik reformların koordinasyonu COMECONun temel faaliyet konularından biri olarak ortaya çıkarken, Ocak 1990da toplanan yüksek düzeyde bir komisyonda, COMECONun temel iºlevi radikal bir değişiklikle, üye ülkelerin katı merkezi plan ekonomisinden piyasa ekonomisine geçişini sağlamak olarak benimsenmiştir. Bu komisyonda ayrıca, üyeler arasındaki çok taraflı ticaret antlaşmaları yerine ikili antlaşmalara dönülmesi konusunda bir taslak hazırlanmıştır. 1988de AT ile COMECON arasında imzalanan karşılıklı birbirini tanıma antlaşması, COMECON üyesi ülkelerin ATye de üyelik yolunu açmıştır. Henüz bu üyelikler gerçekleşmemekle birlikte, görüşmeler devam etmektedir.