kartel


Results for "kartel"

Turkish - Turkish dictionary

KARTEL

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. Ticarî kuruluşların aralarında kurdukları dayanışma birliği, tröst.
Dictionary of Economics

KARTEL

(Dictionary of Economics) :
Aynı üretim kolunda, iki veya daha fazla işletmenin aralarındaki rekabeti önlemek ve pazarda bir tekel oluşturmak amacıyla, hukuki ve ekonomik bağımsızlıklarını koruyarak meydana getirdikleri birlik. Kartelin amaçlarına ulaşabilmesi için; kartele az sayıda şirketin katılması ve rakip işletmelerin çok olmaması, rekabet konusu olan malın yakın ikamesinin olmaması, aynı mallar için maliyetlerin çok farklı olmaması başlıca koşullardır. Kartele giren bir firma, ortak bir fiyat ve üretim politikasını kabullenmek zorundadır. Buna göre kartelleri; satış şartlarını kontrol eden, ortak bir fiyat politikasının belirlenmesine dayanan, firmalarca üretilecek miktarların kota şeklinde belirlenmesini esas alan ve müşterilerin firmalarca paylaşılmasını öngörmek üzere başlıca 4 gruba ayırmak mümkündür.Tröstlerden farklı olarak, şirketlerin bağımsızlıklarını kaybetmemeleri yanında, birleşmenin geçici bir nitelik taşıdığı kartellere karşı tutum ülkeden ülkeye değişik olmakla birlikte, genellikle ihracat-ithalat kartelleri arasında, ilki kanunen kabul, hatta teşvik edilmesine rağmen, ikincisi yasaklanmaktadır. (Ayrıca bk. Tröst)
Dictionary of Economics

KARTEL

(Dictionary of Economics) :
Tirketlerin hukuki varlıklarını korumak şartıyla ekonomik faaliyetlerdeki bağımsızlıklarını kaybetmeleridir.Kartel anlaşması yapan şirketler, tüzel kişiliklerini korudukları halde piyasayı etkilemek üzere anlaşma yaptıkları konularda artık bağımsız hareket imkanından yararlanamazlar.
Turkish - English dictionary

kartel

(Turkish - English dictionary) :
econ. cartel.
Turkish - English dictionary

kartel

(Turkish - English dictionary) :
naut. keg (for drinking water).