katlı


Results for "katlı"

Turkish - English dictionary

katlı

(Turkish - English dictionary) :
1. folded. 2. (building) of (a certain number of) stories, -storied.
Dictionary of Economics

KATLI KORELASYON

(Dictionary of Economics) :
Bağımlı bir değişkenle, bu değişkeni etkileyen iki ve daha fazla bağımsız değişken arasındaki ilişki. Örneğin, bir malın talebi, hem malın fiyatı, hem tüketicinin geliri, hem de rakip bir malın fiyatı ile ilişkilidir. Bu ilişkinin belirlenmesinde katlı korelasyondan yararlanılır. Katlı korelasyon en küçük kareller yöntemi ile araştırılır. Bu nedenle araştırılacak ilişkinin doğrusal olması veya bir dönüştürme işlemi ile doğrusal şekle getirilebilecek, eğrisel bir fonksiyonla ifade edilmesi gerekir. Ayrıca önemli bir koşul da, bağımsız kabul edilen değişkenlerin arasında ilişki olmamasıdır. Örneğin bir işletmenin çeşitli yıllardaki karı ile mamulün ortalam fiyatı ve satış miktarı arasındaki bağıntıda bu koşul sağlanmamaktadır. Çünkü bağımsız değişken olan fiyat ve satış miktarı birbiriyle ilişkilidir.
Dictionary of Economics

KATLI KUR

(Dictionary of Economics) :
Çeşitli mal ve hizmetlerin ithal ve ihracında farklı döviz kurlarının uygulanması. Bu sistemde, genellikle ihracatı4 özendirilmek istenen mal ve hizmetlere daha yüksek döviz kuru uygulanırken, ara malı ve yatırım malı gibi ithalatı zorunlu olan mallara daha düşük döviz uygulanır. Buna karşılık ithalatı sınırlandırılmak istenen lüks tüketim malları ile, ülkenin rekabet gücüne sahip olduğu mallara yüksek döviz kuru uygulanır. Ülkemizde, özellikle 1963-1979 yılları arasındaki dönemde önemli ölçüde farklılaşan katlı kurlar uygulanırken, 1980 sonrasında katlı kur sistemi kaldırılmıştır.
Dictionary of Economics

KATLI KUR SİSTEMİ

(Dictionary of Economics) :
Katlı Kur Sistemi , ulusal pazarın yabancı paralar karşısındaki değerinin ödemeler bilançosunun farklı kalemlerine göre farklı olarak belirlenen döviz kuru sistemidir.Bu tür sisteme genellikle devalüasyon yapmaktan kaçınan ülkeler başvururlar.
Chemical Dictionary,

Katlı oranlar kanunu

(Chemical Dictionary,) :
İki element aralarında birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinin sabit tutulan miktarına karşılık diğerinin değişken miktarları arasında küçük ve tamsayılarla ifade edilen bir oran vardır.