katma


Results for "katma"

Turkish - German Dictionary

katma

(Turkish - German Dictionary) :
hinzugefügt, zusTMtzlich.
Turkish - English dictionary

katma

(Turkish - English dictionary) :
1. addition, adding. 2. annextion. 3. ling. adjunction. 4. added. 5. annexed. 6. supplementary. bütçe supplementary budget. değer vergisi value-added tax.
Dictionary of Economics

KATMA BÜTÇE

(Dictionary of Economics) :
Giderlerini özel gelirleri ile karşılayan ve genel bütçe dışında yönetilen kamu kuruluşlarının bütçeleri. Bu kuruluşların bütçeleri devletin genel bütçesinin bir eki niteliğinde olduğundan ve onnula konsolide edildiğinden katma bütçe adı verilmiştir. Katma bütçeli idarelerin genel bütçeyle ilişkisi bu kuruluşların harcamaları ile özgelirlerarasındaki farkın hazine yardımıyla kapatılması şeklinde olur. Gelir fazla veren katma bütçelerde bu ilişki tersinedir. Genel bütçeden katma bütçelere yapılan hazine yardımı Maliye ve Gümrük Bakanlığının transfer harcamaları içinde yer alır. Bu bütçelerin gelir fazlaları ise genel bütçe gelirleri içinde vergi dışı gelirler arasında gösterilir. Türkiyede katma bütçeli idarelerin büyük bir bölümünü üniversiteler oluştururken, bunların dışındaki katma bütçeli kuruluşlar şunlardır: Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve Sahiller Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Çevre Genel Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü.
Dictionary of Economics

KATMA BÜTÇE

(Dictionary of Economics) :
Kamu bütçesinden ayrı olarak, Kamu İktisadi kuruluş ve işleyiş kanunlarına uygun olarak hazırlanan bütçelerdir. Bu bütçelerin gelir ve giderleri arasındaki fark, genel bütçeye dahil edilir.
Dictionary of Economics

KATMA DEĞER

(Dictionary of Economics) :
Belirli bir üretim aşamasında belli bir mal için yapılan faktör ödemelerinin, (Ücret, faiz, rant, kar) toplamı. Bir başka ifade ile katma değer, belirli bir üretim aşamasındaki bir firmanın satışları ile bir önceki aşamalardan yapılan alışlar arasındaki farktır. Bir ekonomideki bütün birimlerin çıkarttığı katma değerler toplanırsa, o ülkedeki gayri safi milli hasıla elde edilir.