león


Results for "león"

Spanish - Turkish Dictionary

león

(Spanish - Turkish Dictionary) :
aslan
Italian - Turkish dictionary

leone

(Italian - Turkish dictionary) :
m aslan.
Dictionary of Economics

LEONTİEF PARADOKSU

(Dictionary of Economics) :
Heckscher Ohlin teoreminin W.Leontief tarafından yapılan ilk testine ve bu testin sonuçlarına verilen isim. Hecksher Ohlin teorimine göre, ülkeler bol olan üretim faktörnüü yoğun olarak kullanan dallarda uzmanlaşırken, bu uzmanlaşma ülkelerin ihraç ürünlerinden belirir. Leontiefin 1947 yılına ilişkin ABD dış ticaret verilerine dayanarak yaptığı araştırma, bu teoremin öngördüğünün aksine sonuçlar vermiştir. Leontiefin bulgularına göre ABD emek yoğun mallar ihraç edip, sermaye yoğun mallar ithal etmektedir. Leontiefin testi birçok yönden eleºtirilmiº ve bu pradoksa çeşitli açıklamalar getirmiştir. Bu açıklamaların başlıcaları şunlardır:ABDdeki emek yoğun ihraç mallarını pek çoğu vasıflı emeğe dayandığı için bunlar emek yoğun kabul edilmelidir. ABDde sermaye yoğun malların daha ucuza üretilmesi, iç talebi bu mallara yöneltmiş, bu malların fiyatının artması nedeniyle bu malların ithaline başlanmıştır. ABDnin ithalatı daha çok doğal kaynak ürünlerine dayanmaktadır. Testin sadece emek ve sermaye faktörlerini gözönüne alması, bu ürünlerin sermaye yoğun gibi görünmesine neden olmuştur.
Dictionary of Economics

LEONTIEF, Wassily W.

(Dictionary of Economics) :
(1906- ) Ekonometride girdi-çıktı analizini geliştiren Rus asıllı ABDli iktisatçı. 1973te Nobel İkitast Ödülünü kazanmıştı. Leontiefin geliºtirdigi girdi-çikti analizi siralarla sütunlarından oluşan ve her sanayinin öbür bütün sanayilerle arasındaki mal değişimi ilişkisini gösteren bir tabloya dayanır. Bu tablolar ekonominin bütünü ya da belirli bölümleri için oluşturulabilir. Bu analiz yöntemi, günümüzde pek çok ülkede ektisadi planlama amacıyla kullanılmaktadır. Leontief girdi-çıktı analizinin yanısıra karmaşık ekonomik sorunların çözümünde kullanılan doğrusal programlama adlı matematiksel tekniği de geliştirmiştir. Başlıca eserleri; Amerikan Ekonomisinin Yapısı 1912-1929: Denge Analizinin Ampirik Bir Uygulaması (1914), Girdi-Çıktı Analizi (1966). (Ayrıca Bk. Girdi-Çıktı Analizi, Leontief Paradoksu)