maid


Results for "maid"

English - Turkish Dictionary

maid

(English - Turkish Dictionary) :
i. 1. hizmetçi, hizmetçi kadın. 2. evlenmemiş genç kız.
English - Turkish Dictionary

maid of honor

(English - Turkish Dictionary) :
baş nedime.
Turkish - Turkish dictionary

MAİDE

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. l. Sofra. 2. Yemek.
Ottoman - Turkish Dictionary

MAİDE

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Yemek sofrası. Üzerinde nimetler bulunan sofra. Ziyafet. * Kur'an'ın 5. Suresinin adıdır ve Medine-i Münevvere'de nâzil olmuştur.
Islamic Glossary

MÂİDE SÛRESİ

(Islamic Glossary) :
Kur'ân-ı kerîmin beşinci sûresi.Mâide sûresi Medîne'de nâzil oldu (indi). Yüz yirmi âyet-i kerîmedir. 112 ve 114. âyet-ikerîmelerde Îsâ aleyhisselâm zamânında gökten indirilmesi istenen bir sofradan bahsedildiğiiçin sûre bu ismi almıştır. Sûrede; Îsâ aleyhisselâmın hac, abdest, g usül, teyemmüm; içki vekumar yasağı, ictimâî (sosyal) ve ahlâkî münâsebetler, helâl ve haram yiyecekleranlatılmaktadır. (İbn-i Abbâs, Râzî, Taberî)Allahü teâlâ Mâide sûresinde meâlen buyuruyor ki:Ey Resûlüm! Rabbinden sana indirileni, herkese ulaştır. Bunları doğru bildirmezsen,peygamberlik vazîfeni yapmamış olursun! Allahü teâlâ seni, düşmanlık etmekisteyenlerden korur. (Âyet: 67)Kim Mâide sûresini okursa, dünyâda nefes alan yahûdî ve nasrânî adedinin on katısevâb verilir, o kadar günâhı yok edilir ve on derece yükseltilir. (Hadîs-i şerîf-Kâdı BeydâvîTefsîri)