makam


Results for "makam"

Turkish - German Dictionary

makam

(Turkish - German Dictionary) :
s Amt, e Dienststelle.
Turkish - Kurdish Dictionary

makam

(Turkish - Kurdish Dictionary) :
1.cîh. 2.awaz.(müzik).
Turkish - Turkish dictionary

MAKAM

(Turkish - Turkish dictionary) :
is. l. Yüksek memuriyet. 2. Ermiş türbesi. 3. Türk musikisinde bir dizinin işleniş biçimine verilen ad.
Ottoman - Turkish Dictionary

MAKAM

(Ottoman - Turkish Dictionary) :
Durulacak yer. * Rütbeli yer. * Câh. Mesned. Mansab. * Musikide usul. Tempo.
Islamic Glossary

MAKÂM

(Islamic Glossary) :
1. Yüksek dereceli me'mûriyet, me'mûrluk yeri, mevkî, mansıb.Bir kimse şu on şeyi, kendine farz bilmedikçe, tam verâ ehli (dînimizde şüpheli olanşeylerden sakınan) olamaz: Başkalarını çekiştirmemeli. Mü'minlere sû-i zan (kötü zan)etmemeli, kötü bilmemeli. Kimse ile alay etmemeli. Yabancı kadınlara, kızlara b akmamalı.Doğru söylemeli. Kendini beğenmemek için, Allahü teâlânın kendisine yaptığı ihsânları(iyilikleri), nîmetleri düşünmeli. Malını helâl yerlere harcayıp, haramlara vermemeli. Nefsi,keyfi için, mevki makâm istemeyip, bunları insanlara hizmet yeri bilmeli. Beş vakit namazıvaktinde kılmağı birinci vazîfe bilmeli. Ehl-i sünnet (Resûlullah efendimiz ve arkadaşlarınınbildirdiği doğru yolda giden İslâm) âlimlerinin bildirdiği îmânı ve işleri iyi öğrenip, kendinibunlara uydurmalı. (Ahmed Fârûkî)Emeli, arzû ve istekleri kısa yapmak lâzımdır. Makâm, mevkî kapmak için yarış etmek gibihırs yoktur. (Ahmed bin Âsım Antâkî)Makam ne kadar mühim olsa da, şahsiyetinizi vermeyin. Kendinizi küçültmeyin.(Ferîdüddîn Şeker Genç)Mal için makam için hep uğraştım,Sonsuz nîmetlerden oldum, âh yazık!Yol bozuk ve karanlık, önde şeytan,Günâh ağır, ağlarım hep, âh yazık!(Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî)2. Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin bu yolda ilerlerken kazandığı mânevî derecelerdenher biri.Makâmı kazanmakta kulun gayreti lâzımdır. Bu bakımdan makâm ile hâl arasında farkvardır. Çünkü hâl, kulun gayreti olmadan kalbde meydana gelir. (Ali bin Hüseyin)Tasavvuf yolunda bulunan kimsenin kazandığı makâmın hükümlerini, îcâblarını yerinegetirmeden, tamamlamadan, başka makâma geçmekte acelecilik yapmaması, sabırsızlıkgöstermemesi lâzımdır. Zîrâ, kanâati olmayan hırslı kimsenin tevekkülü, sıhhatli olma z.Tevekkülü tam olmayanın teslimiyetinde sıhhat bulunmaz. ( Seyyid Abdülhakîm Arvâsî)