maliyet


Results for "maliyet"

Dictionary of Economics

MALİYET ENFLASYONU

(Dictionary of Economics) :
Enflasyon sürecinin başlangıcının, toplam talep harcamalarından bağımsız olarak üretim maliyetlernideki artışlara bağlanması. Ekonominin arz yönüyle ilgili olduğu için Arz Enflasyonu da denir. Bu tür enflasyonda sendikaların, firmaların veya hammadde üreticilerinin piyasayı kontrolleri altına alma istekleri ile hükümetin getirdiği yeni düzenlemeler ve yeni konulan vergilerin de etkileri vardır. Eğer piyasayı kontrol gücüne sahip bir firma, karını düşük buluyorsa, ürettiğ mal veya hizmet fiyatını yükseltebilir. Diğer taraftan sendikalar pazarlık gücüne sahipse, ücretleri diğer girdi sahipleri de girdi fiyatlarını yükseltebilir. Bu durumda fiyat yükselmeleri sonucu tüketicilere yasıyan yüksek bir maliyet ortaya çıkar. Artan fiyatlar karşısında tüketicilerin de gelir arttırma talepleri, tekrar ücret ve karların yükselmesine, bu da maliyetlerin bir kez daha artmasına neden olarak enflasyonu sürekli hale getirmektedir.
Dictionary of Economics

MALİYET ENFLASYONU

(Dictionary of Economics) :
Herhangi bir nedenle, üretim maliyetlerindeki artış fiyatların yükselmesine yol açar. Bu da gelir sahiplerinin üretimden daha çok pay istemelerine ve böylece enflasyon sürecine girilmesine neden olur. Bu tip enflasyon maliyet enflasyonu olarak adlandırılır. Arz enflasyonu da denilmektedir.
Environmental Glossary

MALİYET ETKİNLİĞİ ANALİZİ

(Environmental Glossary) :
[ Cost-effectiveness analysis ] Belirlenmiş bir amaca ulaşmak için mevcut olasılıkların maliyetlerinin karşılaştırılması. Burada her bir olasılığın dolaylı ve dolaysız tüm maliyetleri göz önüne alınarak toplam maliyeti en düşük olan seçilir.
Environmental Glossary

MALİYET FAYDA ANALİZİ

(Environmental Glossary) :
[ Cost-benefit analysis ] Alternatif programları, potansiyel faydaları ve olası maliyetleri açısından değerlendirmeye yönelik bir analiz yöntemi.
Dictionary of Economics

MALİYET FONSİYONU

(Dictionary of Economics) :
Her üretim düzeyi ve bu üretim düzeylerine karşılık gelen minimum maliyet arasındaki ilişki. Minimum maliyetin optimum faktör bileşimine karşılık gelen maliyeti ifade ettiği maliyet fonksiyonu, üretime katılan faktör miktarlarının faktör fiyatı ile çarpımıyla oluşturulmaktadır. Buna göre X, Y, Z miktarında kullanılan üretim faktörlerinin fiyatları Px, Py, Pz ise, maliyet fonksiyonu;(C) = f(X.Px + Y.Py + Z.Pz) olacaktır.