marjinal


Results for "marjinal"

Dictionary of Economics

EMEĞİN MARJİNAL VERİMLİLİĞİ

(Dictionary of Economics) :
Bir işletmede üretime katılan ilave işçinin toplam ürüne katkısıdır. İlk olarak Von thünen tarafından kullanılan bu kavramın iktisat teorisinde önemli bir yeri vardır. Sermaye miktarı sabitken işçi sayısı artırılırsa emeğin marjinal verimi önce yükselir, bir noktadan sonra (faktör bilemişiminin optimal olduğu üretim düzeyi) azalmaya başlar. Dolayısıyla firmaların kısa dönemde üretimi artırmaları ancak fiyatların yükselmesiyle mümkün olur. Firmaların istihdam düzeyi de emeğin marjinal ürün değerinin ücrete eşit olduğu noktada gerçekleşir. Emeğin marjjinal ürün değeri ise emeğin marjinal verimliliğinin ürün fiyatı ile çarpımı yoluyla elde edilir.Emeğin marjinal verimliliğinin oldukça önemli bir kavram olduğu görülmektedir. Ekonominin toplam istihdam düzeyi tek tek firmaların istihdam düzeylerinin toplamına, bu da yukarıda görüldüğü gibi büyük ölçüde emeğin marjinal verimliliğine bağlıdır. Öte yandan kısa dönem toplam arz eğrisi de tek tek firmaların arz eğrilerinin toplamına eşittir. Bu eğrinin yukarı doğru eğiminin sebebi ise emeğin marjinal verimliliğinin bir noktadan sonra azalmasıdır.
Dictionary of Economics

MARJİNAL ALTI FİRMA

(Dictionary of Economics) :
Bir faaliyet kolunda aynı malı üreten firmalar içinden normal kar altında çalışan, bir başka deyişle sadece sabit maliyetlerini karşılayabilen firma.
Dictionary of Economics

MARJİNAL DEĞER TEORİSİ

(Dictionary of Economics) :
(Bk. Subjektif Değer Teorisi)
Dictionary of Economics

MARJİNAL DÖNÜŞÜM ORANI

(Dictionary of Economics) :
Bir malın üretilmesinden bir birim vazgeçilmesi halinde, serbest kalan kaynaklarla üretilebilecek diğer mal birimi sayısı. ??A malı üretimindeki artışı ?B ise B malı üretimindeki azalmayı göstermek üzere Marjinal Dönüşüm Oranı:(MDO) = ?B/?Aşeklinde ifade edilir. Eldeki tüm kaynakların kullanılması ile üretilebilecek iki mal grubunun çeşitli bileşimlerini gösteren üretim imkanları eğrisi üzerindeki herhangi bir nokyata çizilen eğrinin eğimi marjinal dönüşüm oranını verir.
Dictionary of Economics

MARJİNAL ETKİNLİK

(Dictionary of Economics) :
(Bk. Sermayenin Marjinal Etkinliği)