G1 FAZI


Results for "G1 FAZI"

Medicine and Hematology Glossary

G1 FAZI

(Medicine and Hematology Glossary) :
Hücre siklusunda mitoz ile S fazı arasında yer alır. DNA sentezinden önce yer alan ve RNA sentezinin yapıldığı süredir.