GASTROİNTESTİNAL


Results for "GASTROİNTESTİNAL"

Medicine and Hematology Glossary

GASTROİNTESTİNAL

(Medicine and Hematology Glossary) :
Mide - barsak.
Medicine and Hematology Glossary

gastrointestinal

(Medicine and Hematology Glossary) :
gastrointestinal
Medicine and Hematology Glossary

GASTROİNTESTİNAL SİSTEM LENFOMALARI - PRİMER

(Medicine and Hematology Glossary) :
Hodgkin-dışı lenfomalarda gastro intestinal sistem (GİS) tutulumu sıktır. Karın ağrısı, kitle, diyare, malabsorbsiyon, bulantı, kilo kaybı, obstrüksiyon gibi bulgular yapar. GİS tutulumu lenfomaların seyri sırasında sekonder olarak ortaya çıkabileceği gibi, bazen de hastalık önce GIS tutulumu şeklinde başlar, bunlara primer GİS lenfoması denir. Primer GİS Orta Doğu ülkelerinde sık görülür. Coğrafya dağılımı organ tutulumlarını da etkiler. Batı tipi PGL en sık mide daha sonra ince barsak yerleşimli iken Orta Doğu tipinde en sık ince barsak arkasından mide gelir. GİS lenfomalarının histolojisi Mucosa Associated Lymphoid Tissue (MALT) hakkındaki bilgilerin artışıyla netleşmiştir. MALT hem GİS hem diğer submukozal alanda yer alan immün sisteme ait elemanlar için kullanılan bir terimdir. MALT sistemi içinde üç farklı oluşum vardır. Bunlar submukozal lenfoid aggregatlar (Peyer plakları), intraepitelyal lenfositler ve lamina propriadaki lenfosit ve plazma hücreleridir. MALT kökenli lenfomalar MALT lenfoması olarak adlandırılır. Primer GİS lenfoması B veya T lenfosit kaynaklı olabilir. B kökenli olanlar MALT lenfomaları, lenfomatoid polipozis (malign santrositik lenfoma), Burkitt ve non-Burkitt lenfomaların primer olarak Gİ kanalda yerleşen tipleridir. T tipi primer GİS lenfoması olguları da enteropati ile birlikte olan ve olmayan T lenfomalar olarak ikiye ayrılır. Primer GİS lenfoması tedavisinde kemoterapi etkindir. Kemoterapi sırasında primer lezyon bölgesinde olabilecek perforasyon, kanama gibi komplikasyonlar olasılığna karşı o bölgenin cerrahi rezeksiyonu yararlı olabilir. Sayılan bu gerekçeler dışında rezeksiyon yapılmasıyla yapılmadan kemoterapi verilmesi arasında sağkalım süreleri bakımından fark yoktur.