Mc LEOD FENOTİPİ


Results for "Mc LEOD FENOTİPİ"

Medicine and Hematology Glossary

Mc LEOD FENOTİPİ

(Medicine and Hematology Glossary) :
Eritrosit membranında Kx antijeninin bulunmaması. Hafif hemolizle seyreden bir hastalık yapar. Erken çocukluk çağları dışında klinik sorun yaratmaz. Nöromusküler bozukluklarla birlikte seyredebilir. Periferik kan yaymalarında çok sayıda akantosit görülmesi önemli özelliğidir.