Rh NULL HASTALIĞI


"Rh NULL HASTALIĞI" Die Ergebnisse der Suche nach dem Wort

 Medizin und Hämatologie Glossar

Rh NULL HASTALIĞI

( Medizin und Hämatologie Glossar) :
Eritrosit membranında Rh kan grubu sistemindeki antijenlerin hiçbirisi yoktur. Hafif orta derecede hemolizle seyreden bir hastalık oluşur. Periferik kan yaymalarında çok sayıda stomatosit görülmesi önemli özelliğidir.