Rh NULL HASTALIĞI


Results for "Rh NULL HASTALIĞI"

Medicine and Hematology Glossary

Rh NULL HASTALIĞI

(Medicine and Hematology Glossary) :
Eritrosit membranında Rh kan grubu sistemindeki antijenlerin hiçbirisi yoktur. Hafif orta derecede hemolizle seyreden bir hastalık oluşur. Periferik kan yaymalarında çok sayıda stomatosit görülmesi önemli özelliğidir.