Rh NULL HASTALIĞI


Résultats pour "Rh NULL HASTALIĞI"

Médecine et Hématologie Glossaire

Rh NULL HASTALIĞI

(Médecine et Hématologie Glossaire) :
Eritrosit membranında Rh kan grubu sistemindeki antijenlerin hiçbirisi yoktur. Hafif orta derecede hemolizle seyreden bir hastalık oluşur. Periferik kan yaymalarında çok sayıda stomatosit görülmesi önemli özelliğidir.