Rh NULL HASTALIĞI


Risultati per "Rh NULL HASTALIĞI"

Medicina e Ematologia Glossario

Rh NULL HASTALIĞI

(Medicina e Ematologia Glossario) :
Eritrosit membranında Rh kan grubu sistemindeki antijenlerin hiçbirisi yoktur. Hafif orta derecede hemolizle seyreden bir hastalık oluşur. Periferik kan yaymalarında çok sayıda stomatosit görülmesi önemli özelliğidir.